Categories: Chiang Rai News Health

รองผบ. ตร. ตรวจชายแดนแม่สายสั่งนำแรงงานข้ามชาติรายใหม่ติดเชื้อโควิด -19 ส่งรักษา

Published by
CTN News

เชียงราย – รอง ผวจ.เชียงราย ลงพื้นที่อำเภอแม่สาย บริหารจัดการกลุ่มผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สาย ให้ โรงพยาบาลแม่สาย นำผู้ติดเชื้อใหม่ มารักษาในโรงพยาบาลแม่สาย ให้กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดในโรงงาน/ที่พักของตนเอง บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทันที

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผู้ว่าราชการ จ..เชียงราย ร่วมกับ นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานติดตามสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สาย รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การระบาดของโรค และผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา มี นายแพทย์ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย นายนรุตม์ชัย แก้วสอน สาธารณสุขอำเภอแม่สาย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรายงานสถานการณ์ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานแล้ว คณะได้เดินทางไปยังด่านควบคุมโรคชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองแดง อำเภอแม่สาย พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขอำเภอแม่สาย โรงพยาบาลแม่สาย รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่ สภ.แม่สาย และฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อบริหารจัดการกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สาย

ประชุมสรุปผลเบื้องต้น :

1. โรงพยาบาลแม่สายจะนำผู้ติดเชื้อใหม่ ออกจากพื้นที่มารักษาในโรงพยาบาลแม่สาย
2. ให้กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดในโรงงาน/ที่พักของตนเอง
3. ให้ทางสาธารณสุขได้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และอื่นๆ เพื่อลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64
4. ให้ประสานกับทางหอการค้าเพื่อดำเนินการสนับสนุนเรื่องอาหารแก่กลุ่มผู้ที่ถูกกักตัวเฝ้าระวัง
5. ให้ ศปก.อ.แม่สาย ออกคำสั่งปิดพื้นที่ดังกล่าว และให้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
6. สสจ.ชร. ประสานให้โรงพยาบาลข้างเคียง ทั้งโรงพยาบาลแม่จันและโรงพยาบาลเชียงแสน ได้รับให้บริการคนไข้ปกติทั่วไป (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19) ของโรงพยาบาลแม่สาย

นี้ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.มีการตรวจพบ นายหม่องตาล อายุ 34 ปีชาวเมียนมา คนขับรถตู้ขนส่งสินค้า บริเวณด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) ฝั่ง อ.แม่สาย ติดไวรัสโควิด-19 จนทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นคนขับรถ และบุคคลชุมชนชาวเมียนมา ที่อำเภอแม่สาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดน 42 คน โดยเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ป่วย 8 คน และกลุ่มเสี่ยงอีก 36 คน โดย ที่ประชุมร่วมรัฐและเอกชนที่อำเภอแม่สาย มีมติให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยพักงานการขับขนส่งสินค้าไปก่อน เพื่อไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากนี้คนขับรถทุกคนต้องมีผลตรวจโควิด-19 มายืนยัน โดยหากเป็นคนในพื้นที่แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ผลตรวจโควิดต้องไม่เกิน 14 วัน ส่วนคนขับรถที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัดคือ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ผลการตรวจโควิด-19 ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยวันนี้ สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย รายงานว่า จ.เชียงราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 579 ราย หายป่วยแล้ว 517 ราย ยังรักษา 57 ราย โดย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย อยู่ใน อ.เมืองเชียงราย ทำให้ อ.เมืองเชียงราย มีผู้ติดเชื้อสะสม 162 รายอำเภอแม่สาย ยังไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสมเดิม 197 ราย

Share
Published by
CTN News