Connect with us

Chiang Rai News

เชียงรายจับมือกองกำลังผาเมืองผลักดันแรงงานเมียนมาเลิกโควิด-19

Published

on

เชียงรายจับมือกองกำลังผาเมืองผลักดันแรงงานเมียนมาเลิกโควิด-19

เชียงราย – เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ภายใต้การอำนวยการของ พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้หน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า (TBC) ฝ่ายไทย ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย  ได้ดำเนินการผลักดันชาวเมียนมา ซึ่งได้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยช่องทางผิดกฎหมาย และได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารประจำด่านตรวจถ้ำปลาจับกุมได้ จำนวน 5 คน โดยประสานความร่วมมือกับ (TBC) เมียนมา ให้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายเมียนมา มารับตัว ที่จุดผ่านแดนถาวร สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพระบาดของไวรัสโควิด 19

ขณะเดียวกันทางจังหวัดเชียงรายโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการที่ 40/2564 เรื่องกำหมดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่ จ.เชียงราย โดยมีเนื้อหาว่าให้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่เคยให้ปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวเดิม แล้วให้ใช้มาตรการใหม่คือให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

หากเข้าพื้นที่ จ.เชียงราย ให้ผู้เดินทางต้องมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี อาร์ที-พีซีอาร์ หรือเก็บตัวอย่างจากลมหายใจ หรือแอนติเจน ราบิดเทส ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว โดยให้ผู้เดินทางยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เมื่ออยู่ใน จ.เชียงราย อย่างเข้มงวดด้วย ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ยังเดินทางเข้าพื้นที่โดยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ให้กักตัวอยู่ที่สถานกักกันของรัฐหรือ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน แต่หากเป็นคนมีภูมิลำเนาในพื้นที่ให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Quarentine ที่บ้านได้

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด