Connect with us

Chiang Rai News

เชียงรายประกาศเคอร์ฟิวเฉพาะพร้อมสั่งปิดกิจการเพิ่ม

Published

on

เชียงรายประกาศเคอร์ฟิวเฉพาะพร้อมสั่งปิดกิจการเพิ่ม

เชียงราย – นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 หลายชุด เช่น คำสั่งที่ 28/2564 ให้ปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้าออกโดยไม่จำเป็นและห้ามคนในหมู่บ้านออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น.

รวมทั้งห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน 2 คน ในพื้นที่หมู่บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ หมู่บ้านน้ำจำ หมู่ 5 ต.โป่งผา หมู่บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ 1 หมู่บ้านป่ายางชุม หมู่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย หมู่บ้านหนองป่าก่อ หมู่ 3 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง หมู่บ้านโป่งป่าตองหมู่ 14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า หมู่บ้านสนกอง หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด และหมู่บ้านศรีชุม หมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้เพิ่มพื้นที่ควบคุมอีก 2 จุดคือ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า และ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด และให้ตั้งจุดตรวจความมั่นคงชายแดนเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จำนวน 3 จุด คือ บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน บ้านท่าเจริญ หมู่ 10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ และบ้านห้วยเอียน หมู่ 6 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น

รวมทั้งมีคำสั่งที่ 31/2564 ให้ปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการสปาและสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า ทุกประเภท ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้านศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้เพิ่มขึ้น 17 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 455 ราย รักษาหายแล้ว 300 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ 154 ราย พื้นที่ที่ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องคือ อ.เมืองเชียงราย ที่เพิ่มขึ้น 2 ราย อ.แม่สาย 5 ราย อ.ป่าแดด 5 รายและ อ.เชียงของ 5 ราย ทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย จะมีการประเมินสถานการณ์หากยังไม่ดีขึ้นหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปอาจจะพิจารณากำหนดการออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืนหรือเคอร์ฟิวเพิ่มเติมต่อไป

เชียงรายประกาศเคอร์ฟิวเฉพาะพร้อมสั่งปิดกิจการเพิ่ม

 

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด