Connect with us

Chiang Rai News

ผู้ว่าฯ เชียงรายประกาศจังหวัดปลอดโควิดระบุไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

Published

on

'เชียงราย' เฮ! ผู้ว่าฯ ประกาศเป็นจังหวัดปลอด 'โควิด' ระบาดแล้ว

ผู้ว่าฯ เชียงรายในคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจ. เชียงรายประกาศปลอดภัยจากการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 แต่ยังให้คิวสั้นคิวป้องกันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 06.50 น.

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย” ได้โพสต์ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 42 เรื่องจังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัด ความว่า

ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคนไทยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศสหพันธรัฐสหภาพเมียนมา ทางช่องทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนั้น ซึ่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ออกติดตามค้นหาผู้ส้มผัสโรคที่มีความเสี่ยงได้ครบทุกคน ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในกลุ่มดังกล่าว และได้มีการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนีรภัย พระราชทาน ในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ส่วนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบทุกคนได้รับการรักษาจนหายกลับบ้านได้ ครบทุกคนแล้ว ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในปัจจุบันเป็นการพบในสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ซึ่งทุกคนอยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงหรือแพร่เชื้อในชุมชน

ผู้ว่าฯ เชียงรายประกาศจังหวัดปลอดโควิดระบุไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประกาศให้ จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัด แต่เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงยังคงเน้นให้ทุกคนที่อาศัยหรือเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ภายหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป พบว่ามีการแชร์ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ขณะที่เดียวกันก็มีผู้เข้ามาชื่นชมในการทำงานของภารรัฐที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วด้วย. – อ่านข่าวเพิ่มเติม

Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Copyright © 2021 CTN News - Chiangrai Times

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App