Connect with us

Chiang Rai News

เชียงรายโรงเรียนห้องเรียนสู้ฝุ่นแก้วิกฤตภาคเหนือ

Published

on

เชียงรายโรงเรียนห้องเรียนสู้ฝุ่นแก้วิกฤตภาคเหนือ

ตุลาคม ที่โรงแรมเดอะ เฮอลิเทจ เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบในโรงเรียนในการรับมือกับฝุ่นในพื้นที่วิกฤตหรือห้องเรียนสู้ฝุ่น โดยมีผู้อำนวยการและตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา จาก โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด เชียงราย แพร่และแม่ฮ่องสอน ประมาณ 70 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม พร้อมกับมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสสส.ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วย

ดร.นิออน สิริมงคลเลิศกุล ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ในฐานะประธานโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น กล่าวว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันถือเป้นภัยที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่สูงห่างไกลธุรกันดาล ผู้ที่กระทบหนักคือกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กที่เป็นกลุ่มนักเรียนตามสถาบันการศึกษา ดังนั้นทางเครือข่ายจึงร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสานุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คัดเลือกโรงเรียนที่ประสบภัยและอยู่ในพื้นที่จำนวน 30 โรงโรงเรียนเป็นต้นแบบเพื่อนำร่องก่อน

เชียงรายโรงเรียนห้องเรียนสู้ฝุ่นแก้วิกฤตภาคเหนือดร.นิออนกล่าวว่าห้องเรียนสู้ฝุ่นไม่ได้หมายถึงห้องเรียนที่ปลอดจากฝุ่นแต่เป็นกระบวนการจัดองค์ความรู้เกี่ยวพิษภัย การบริหารจัดการและเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการปัยหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยถ่ายทอดให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับเลือกไปจัดกระนวนการเรียนการสอนถึง 10 แผน เพื่อที่จะนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาและสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาฝุ่นละอองทั้งช่วงประสบเหตุหรือช่วงที่มีการป้องกันหรือพื้นฟู ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ อาจเป็นพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือทั้งภาคเหนือ 17 จังหวัดในอนาคต

เชียงรายโรงเรียนห้องเรียนสู้ฝุ่นแก้วิกฤตภาคเหนือด้านนายประจญ กล่าวว่า เชื่อว่าห้องเรียนสู่ฝุ่นจะสามารถขับเคลื่อนกลไกลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองหมอกควันอย่างได้ผล และเสริมเพิ่มเติมจากทางจังหวัดที่มีมาตรการอย่างเข้มข้น หากระดับพื้นที่มีความรู้มีความเข้าใจถึงผลกระทบและบ่อเกิดของปัญหาปัญหาฝุ่นละอองก็จะเบาบางหรือหมดไปได้ ซึ่งปีนี้ จ.เชียงราย ก็ยังจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งได้อยู่อยู่แล้ว แต่หากไม่จำเป็นก็ไม่อยากดำเนินการ จึงเน้นในเรื่องการรณงค์และขอความร่วมมือจากประชาชนมากกว่าให้ช่วยกันตระหนัก โดยจะเริ่มตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง มีการขอความร่วมมืองดเผาทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งปี 2563ที่ผ่านมา ถือว่าได้ผลการเกิดไฟป่าลดน้อยลงไปมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งต้นเหตุการเผาก็ยังมาจากฝีมือมนุษย์เผาเพียงคนเดียวแต่ต้องนำคนไปดับเป้นหลายร้อยคน มีการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและงบประมาณ ดังนั้นปีนี้จึงอยากขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่ก่อน ส่วนประเทศเพื่อนบ้านจะต้องเร่งเจรจาเพื่อให้เกิดการดำเนินการร่วมกันต่อไป – อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด