Connect with us

Chiang Rai News

พายุลูกใหม่เข้าได้ระหว่างต.ค-ธ.ค.65 กระทบภาคไหนเช็กเลย!

Published

on

พายุลูกใหม่เข้าได้ระหว่างต.ค-ธ.ค.65 กระทบภาคไหนเช็กเลย!

พายุลูกใหม่เข้าได้ระหว่างต.ค-ธ.ค.65 กระทบภาคไหนเช็กเลย!

 พายุลูกใหม่: พล.อ.อนุพงษ์สั่งเฝ้าระวัง “พายุหมุนเขตร้อน” ที่คาดว่าจะโจมตีสาธารณรัฐเช็กระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 65 ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคใด ๆ! พล.อ.อนุพงษ์ สั่งเฝ้าระวัง “พายุหมุนเขตร้อน” ที่คาดจะเกิดขึ้นได้ช่วง ต.ค.-ธ.ค.65 กระทบภาคไหนเช็กเลย!

อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงต้องติดตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 65

คาดว่าพายุหมุนเขตร้อนจะพัดเข้าภาคใต้ตอนบนถึงภาคใต้ตอนกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเตรียมการจัดการได้ ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อลดผลกระทบ

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการประชุมติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ

ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผ่านระบบ VCS ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 กระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา และ จ.อุบลราชธานี จ.เชียงใหม่ จ.เพชรบูรณ์ และกรุงเทพมหานคร

สำหรับนโยบายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่

1) การพยากรณ์ โดยขอให้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเร็วที่สุด

2) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ทุกกระทรวง/หน่วยงาน เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล สำหรับช่วยเหลือประชาชนตามแผนงานและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงการกำจัดวัชพืช การจัดการขยะตามเส้นทางน้ำ การพร่องน้ำ การระบายน้ำ การเปิดทางน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัย

3) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างถนนและเส้นทางต่าง ๆ ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก และในอนาคตการสร้างถนนจะต้องไม่ขวางทางน้ำ และมีท่อสำหรับการระบายน้ำด้วย

4) การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทางในพื้นที่อุทกภัยให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดอุบัติเหตุในเส้นทาง

5) เมื่อสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

ในกรณีเกิดน้ำท่วมขังขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนจิตอาสา ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังคน และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมของศูนย์อพยพ หรือ ศูนย์พักพิงให้มีอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านน้ำ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นส่วนสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ต้องเร่งสร้างให้การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อให้ไม่เกิดการตื่นตระหนก รวมถึงสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐได้

พายุลูกใหม่เข้าได้ระหว่างต.ค-ธ.ค.65 กระทบภาคไหนเช็กเลย!

พายุลูกใหม่เข้าได้ระหว่างต.ค-ธ.ค.65 กระทบภาคไหนเช็กเลย!

พยากรณ์อากาศ – 3 ต.ค. 65 ฝนต่อเนื่องทุกภาคทั่วประเทศไทย 70-80%

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด