Connect with us

Northern Thailand

11 Year Old Girl Suffering From Cancer Pleads for Help

However, the family cannot afford the payment for the chemotherapy for her cancer treatments. Now the cancer has spread to the other ovary.

Published

on

CHIANG MAI -The family of an 11 year-old girl in Mae Hong Song, Thailand has pleaded for Help. Little Jinjutha Takaew, 11 who is about to turn 12 has found that she has ovarian cancer.

Last year she underwent a surgery to remove cancer one of her ovaries. However, the family cannot afford the payment for the chemotherapy for her treatments. Now the cancer has spread to the other ovary.

She is now being hospitalized at Nakorn Ping Hospital in Chiang Mai.

Her family reached out to the media for help with donations for the Medical Cost for her cancer.

If you are interested in helping Jinjutha, donations can be transferred to

Blakang Takaew

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

Acc No. 020058030305

แม่ฮ่องสอน​-วอนช่วย“น้องเฟ” เด็กน้อย วัย 12 ปี ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ ผ่าไปแล้ว 1 รอบ พ่อแม่ไม่มีเงินเดินทางพาลูกไปหาหมอ เนื้อร้ายลุกลามก้อนใหญ่กว่าเดิม นพค.36 สนับสนุนรถรับส่งทำคีโม โรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวน้อง ขอให้น้องมีกำลังใจสู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

ภาหลังจากที่ทาง นางอรชา ทองประดิษฐ์ คุณครูโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) ได้โพสข้อความลงเฟสบุ๊ก ขอความช่วยเหลือส่งผ่านไปให้ เด็กหญิงจินต์จุฑา ตาแก้ว หรือ น้องเฟ อายุ11ปีย่าง12 นักเรียนชั้นป.6โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งรังไข่ โดยระบุว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 น้องได้ทำการผ่าตัดรังไข่ทิ้ง 1 ข้าง และทางคุณหมอนัดไปทำคีโมอแต่ด้วยผู้ปกครองของน้องเฟ ไม่ได้พาไปเนื่องจากไม่มีเงินใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลทำให้มะเร็งร้ายลุกลามรังไข่อีกข้างและมีขนาดก้อนใหญ่กว่าเดิม ล่าสุด น้องเฟ ได้ถูกส่งตัวเข้าไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 28 ส.ค 62 จนถึงปัจจุบัน

โดยผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) พบกับทาง นายนพดล เพียรงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุ ว่า ทางโรงเรียนได้มีการติดตามอาการป่วยของน้องเฟอย่างใกล้ชิด ได้รับการเปิดเผยจาก คุณหมอระ ว่า น้องเฟต้องได้รับการทำคีโมอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อให้น้องและครอบครัวได้รับโอกาสในการต่อสู้โรคร้าย ด้วยกำลังแรงกายและแรงใจ จึงขอเป็นสะพานบุญส่งผ่านความช่วยเหลือให้กับครอบครัวน้อง โดยสามารถสนับสนุนค่าเดินทางยานพาหนะ ค่ากินอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำคีโมให้ครอบครัวน้องเฟ ได้ที่ บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020058030305 บัญชี นายบละก่าง ตาแก้ว ซึ่งเป็นบิดาของน้องเฟ ในส่วนของการเรียน น้องเฟ เป็นเด็กอัธยาศัยดี เป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนๆ ทางโรงเรียนและเพื่อนๆ ก็ช่วยกันอธิฐานให้น้องเฟจะอาการดีขึ้นและกลับมาเรียนหนังสือได้เหมือนเดิม

ล่าสุด ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ มอบเงินช่วยเหลือ3,000บาท พร้อมจัดรถรับ-ส่ง น้องเฟและครอบครัวเดินทางไปโรงพยาบาลนครพิงค์ตลอดระยะเวลาการรักษาตัว และ ทางคณะครูโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ได้มอบเงินค่าเดินทางค่ากินอยู่ให้กับน้องเฟและครอบครัวไว้ใช้จ่ายระหว่างไปทำคีโมเป็นเงินเป็นจำนวนเงินเบื้องต้น หลังจากที่มีการโพสแชร์ข้อความการขอการช่วยเหลือน้องเฟ คนไทยไม่ทอดทิ้งกันมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางความเป็นอยู่น้องเฟกันเป็นจำนวนมาก

 

Post Disclaimer

This article is sponsored content any opinions expressed in this article are those of the author and not necessarily reflect the views of CTN News- Chiang Rai Times

The CTNNews editorial team comprises seasoned journalists and writers dedicated to delivering accurate, timely news coverage. They possess a deep understanding of current events, ensuring insightful analysis. With their expertise, the team crafts compelling stories that resonate with readers, keeping them informed on global happenings.

Continue Reading